Lyže / Půjčovna lyží a snowboardů

Půjčovna lyží Rozšířili jsme nabídku v zimním programu o půjčovnu sjezdových lyží a snowboardů. Rádi vám ochotně poradíme s výběrem vhodného vybavení na zimu, ať už se jedná o zapůjčení kompletního lyžařského vybavení nebo snowboardu.

 

Ceník půjčovny lyží a snowboardů

Ceník půjčovny lyží a snowboardů
(soubor PDF, 27 kB)

 

Půjčovní řád - smluvní podmíny

  1. Zákazník je před zapůjčením seznámen se stavem vypůjčené věci a přebírá ji pouze v případě, je-li v bezvadném technickém stavu. (s ohledem na předchozí opotřebení)
  2. Zákazník je seznámen s výší zálohy a cenou půjčovného.Půjčovné je splatné v den zapůjčení a to v plné výši.
  3. Zákazník je povinen vrátit vypůjčenou věc ve stavu v jakém jej převzal a to plně funkční a zbavenou hrubých nečistot. Pokud tak neučiní, je pronajímatel oprávněn požadovat úhradu vzniklé škody ve výši 200 - 500 Kč.
  4. Při ztrátě, odcizení nebo neopravitelném poškození vypůjčené věci uhradí zákazník její cenu ve výši, kterou určí pronajímatel dle aktuálního ceníku hodnot půjčovaných věcí.
  5. Vypůjčenou věc je možno pojistit. Pojištění se vztahuje pouze na neúmyslné poškození, nikoliv na ztrátu nebo odcizení. V případě neúmyslného poškození vypůjčené věci je vzniklá škoda hrazena z pojistného.
  6. Při předčasném vrácení vypůjčené věci nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení části půjčovného.
  7. V případě nedodržení termínu vrácení vypůjčené věci je pronajímatel oprávněn účtovat za každý den navíc, částku v hodnotě 1 dne půjčovného.
  8. Zákazník souhlasí s poskytnutím osobních údajů pro potřeby pronajímatele ve věci pronájmu sportovních potřeb.
  9. Pronajímatel si vyhrazuje právo nezapůjčit zboží v případě jeho pochybností o solidnosti zákazníka.

Půjčovna lyží Půjčovna lyží Půjčovna lyží

 

Malý bazar lyží, bot, ...

Dále u nás najdete i nabídku bazarových sjezdových lyží, lyžařských bot a snowboardů. To vše s nejlepšími poradenskými službami, na které jste u nás zvyklí.